A jak w średniowieczu wyobrażano sobie raj?

„A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom” 1.

Bracia Limbourg bardzo bogate godzinki księcia de berry

Bracia Limbourg, Upadek pierwszych ludzi i wygnanie z raju, karta z manuskryptu Bardzo bogate godzinki księcia de Berry | ok. 1416, Musée Condé, Chantilly

Czytaj dalej


  1.  Rdz 2, 8–10.