Ludwik Puget – jeden z największych polskich animalistów

„Każda praca z głowy musi być z góry opłacona wielką ilością roboty z natury. Cyfrowo powiedziałbym, że sto pracy z natury daje potem możność do dziesięciu doskonałej pracy z pamięci1” – takiego zdania był Ludwik Puget – artysta rzeźbiarz, dziennikarz i historyk sztuki – tytan pracy zawsze uważający się za nie dość sumiennego i systematycznego – których to cech jednak wielu mogłoby mu pozazdrościć.

Olga Boznańska, Portret Ludwika Pugeta

Olga Boznańska Portret Ludwika Pugeta  |  1907
olej, płótno, tektura, 47 × 38 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie


Czytaj dalej


  1. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Zbiory Specjalne, nr 98, s. 43 (Fragment dziennika z 2.02.1907).