O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie utworzone zostało uchwałą Rady Miasta Krakowa 7 października 1879 roku, jako pierwsza na ziemiach polskich narodowa instytucja muzealna w czasach zaborów. Do końca I wojny światowej było największym, dostępnym dla publiczności muzeum na ziemiach polskich i do dziś pozostaje placówką o największej w Polsce liczbie kolekcji, budynków i stałych galerii. Muzeum Narodowe w Krakowie posiada bogaty zbiór dzieł sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej,