O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Musée d’Orsay, Paryż, impresjoniści, muzeum, Niezła Sztuka

Musée d'Orsay, Paryż

Musée d’Orsay to – obok Luwru – jedno z najważniejszych paryskich muzeów. W jego kolekcji znajdują się przede wszystkim obrazy impresjonistów i postimpresjonistów. Prezentowane są także rzeźby, fotografie.