O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Zamek Królewski w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie to muzeum mieszczące się w budynku, łączącym ze sobą styl wczesnego i późnego baroku. Podczas drugiej wojny światowej obiekt został zrównany z ziemią. W latach siedemdziesiątych odbudowano go z największą możliwą dokładnością, dzięki czemu dziś może pełnić funkcje reprezentacyjne na szczeblu państwowym, muzeum wnętrz, galerii sztuki oraz ośrodka edukacji. W jego wnętrzach mieszczą się nie tylko dzieła polskich mistrzów takich jak Matejko, ale również obrazy Canaletta czy Dziewczynę w ramie obrazu oraz Uczony przy pulpicie Rembrandta.