Butenko pinxit et invenit. O twórczości Bohdana Butenki

„Otóż żył kiedyś w Krakowie malarz, nazywał się Jan Matejko. Uczniem Matejki był Józef Mehoffer – również malarz i grafik, jeden z najbardziej wyrazistych przedstawicieli Młodej Polski. Uczniem Mehoffera był Jan Marcin Szancer, a uczniem Szancera jestem ja. Wynika z tego, że w prostej linii jestem uczniem samego Matejki! Kreska niemal ta sama, nieprawdaż?”1.

Przywołana humorystyczna anegdota opowiadana była wielokrotnie w różnych wywiadach, przeprowadzanych z bohaterem niniejszego tekstu, słynnym ilustratorem, grafikiem, twórcą scenografii, filmów, plakatów, komiksów, rysunków satyryczno-humorystycznych, zwanym projektantem i „architektem książki”, czyli… Bohdanem Butenką2.

Bohdan Butenko, grafik, ilustrator, fotografia, niezła sztuka

Bohdan Butenko | 1973, © Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, fot. Jerzy Troszczyński

Choć między kreską Matejki i Butenki więcej jednak różnic niż podobieństw – ze względu na epokę dzielącą obu artystów, ich nauczycieli, zainteresowania oraz dziedziny twórczości, jak również przemiany stylistyczne dokonujące się w sztuce na przestrzeni wieków – nie ulega wątpliwości, że obaj odegrali ważną rolę w rozwoju polskiej sztuki. O ile jednak pozycja Matejki jest już dzisiaj niepodważalna i ugruntowana, do czego poza talentem przyczyniła się w ogromnym stopniu dziedzina, którą się zajmował (malarstwo), o tyle Butenko, pomimo swego talentu, zapewne ze względu na obszar twórczości (grafikę użytkową) w dalszym ciągu musi walczyć o pozycję w panteonie polskich artystów związanych ze sztukami wizualnymi.

Bohdan Butenko, Gapiszon, ilustracja, sztuka polska, Niezła Sztuka

Bohdan Butenko, Ilustracja do książki „Gapiszon”, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Czytaj dalej


  1. D. Rekosz, Bohdan Butenko: pinxit i cała reszta, Pelplin 2023, s. 69.
  2. Butenkę mianem architekta książki określano kilkukrotnie, zob. A. Ziembicki, Butenko dixit et pinxit, „Nowe Książki” nr 24, 1980, s. 4; B. Wyrzykowska, Architekt książki, „Nowe Książki” nr 2, 2000, s. 76.