Wyrwany z zapomnienia Georges de La Tour

Georges de La Tour miał szczęście być artystą cenionym przez sobie współczesnych, co pozwoliło mu wieść dostatnie życie i oddawać się pracy twórczej, która zaowocowała wypracowaniem unikatowego stylu. Odnaleziono wiele dowodów świadczących o sukcesie jego malarskiej kariery: już na jej progu uzyskał zwolnienie z podatków, książę Lotaryngii Henryk II objął go mecenatem, warsztat malarza był pełen uczniów, a król Francji Ludwik XIII nadał mu tytuł malarza królewskiego i przyznał lokal w galeriach Luwru, który był w tamtej epoce królewską rezydencją.

Georges de La Tour, Edukacja dziewicy, barok sztuka francuska, Luwr, Niezła Sztuka

Georges de La Tour, Edukacja dziewicy | XVII wiek, Luwr, Paryż

Czytaj dalej