Witkacy „Bajka (Fantazja)”

Mecenasem Muzeum Narodowego w Warszawie oraz tego artykułu jest:
pge, polska grupa energetyczna, mecenat kultury, niezła sztuka

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), Bajka (Fantazja), 1921–1922
olej, płótno, 74,5 × 150 cm,
Muzeum Narodowe w Warszawie

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witkacy, Fantazja, Bajka, MNW, Niezła Sztuka

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), Bajka (Fantazja) | 1921–1922, Muzeum Narodowe w Warszawie

Do 1914 roku Witkacy malował wyłącznie dość tradycyjne portrety i pejzaże. Na więcej swobody pozwalał sobie tylko w kompozycjach rysowanych węglem, które zaczął wykonywać w 1906 roku. Jego ojciec nazywał je żartobliwie „potworami”, nawiązując do tytułu znanej litografii Francisca Goi Gdy rozum śpi, budzą się potwory1.

Jednak rozum młodego Witkiewicza wcale nie spał – wprost przeciwnie. O ile w pejzażach i portretach malowanych farbami olejnymi wystarczało naśladować naturę, o tyle w rysunkach węglowych artysta wykazywał znaczną inwencję, zwłaszcza że ich dopełnieniem były literackie, często dowcipne, czasem absurdalne metaforyczne tytuły. Czytaj dalej


  1. S. Witkiewicz, Listy do syna, oprac. B. Danek-Wojnowska, A. Micińska, Warszawa 1969, s. 362.