Eryk Lipiński. Mistrz ostrej kreski i ciętej riposty

Eryk Lipiński, plakat, film, Sprawa honorowa, Dydo Poster Collection, niezła sztuka

Eryk Lipiński, plakat do filmu Sprawa honorowa reż. Luigi Zampy, fot. dzięki uprzejmości Dydo Poster Collection

„Zwykle, kiedy się mówi o Eryku Lipińskim, na plan pierwszy wysuwa się niezrównany humorysta, świetny kompan, barwny opowiadacz, facecjonista, wreszcie człowiek, który każdą niemal, całkiem codzienną sytuację potrafił zamienić w zabawne wydarzenie, satyryczny happening”1.

Tak o bohaterze niniejszego tekstu, Eryku Lipińskim, pisał przed kilkunastu laty Krzysztof Teodor Toeplitz. Ale Lipiński to nie tylko dusza towarzystwa i, jak określił go Włodzimierz Sokorski, bon-vivant2, to przede wszystkim człowiek wszechstronny, który w polskiej kulturze zapisał się między innymi jako: utalentowany rysownik, karykaturzysta, projektant graficzny, twórca plakatów oraz ilustracji, współtwórca i wieloletni redaktor tygodnika satyryczno-humorystycznego „Szpilki”, a także założyciel i organizator znajdującego się w Warszawie Muzeum Karykatury.

Eryk Lipiński, polska szkoła plakatu, fotografia, archiwum rodzinne, Niezła Sztuka

Eryk Lipiński przy pracy, fot. dzięki uprzejmości Zuzanny Lipińskiej, córki artysty

Czytaj dalej


  1. K.T. Toeplitz, Eryk – pasja, wszechstronność i profesjonalizm, w: Eryk Lipiński 1908–1991. Satyra i humor, red. E. Laskowska, W. Chmurzyński, Warszawa 2008, s. 9 (katalog wystawy).
  2. W. Sokorski, Bon-vivant na lewicy, w: Erykiana – rzecz o Lipińskim, red. K. Machowska, Warszawa 1983.