O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Mecenasem cyklu jest:

Rzeźba w przestrzeni publicznej towarzyszyła nam od zawsze, począwszy od greckich posągów, łuków triumfalnych starożytnych Rzymian, rzeźb średniowiecza i renesansu umieszczanych w katedrach czy na placach wielkich miast. Był moment w historii najnowszej, kiedy próbowano bagatelizować rzeźbę w przestrzeni publicznej, jako zbędny bądź niepraktyczny dodatek. Jednak jej znaczenie jest nieocenione, wystarczy wskazać na fakt, że postumenty stawiane w miastach całego świata mają z jednej strony charakter trwały, ale też z drugiej strony ulotny, bo każda rewolucja zaczyna się od burzenia pomników.