O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Pieter Bruegel Starszy, Malarz i kupiec, Malarz i koneser, Autoportret Bruegela, Autoportret, sztuka niderlandzka, szkic, Niezła Sztuka

Pieter Bruegel Starszy

Pieter Bruegel Starszy to artysta, socjolog i moralizator. Twórca ten był znakomitym znawcą ludzkiej duszy, przez całe życie obserwował zachowania i zwyczaje zwykłych śmiertelników, odkrywając ich najgłębsze słabości i lęki. Posługując się groteską i brzydotą w swoich dziełach, wyszydzał ułomności, a zarazem pouczał.