O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Muzeum Fotografii w Krakowie MuFo

Muzeum Fotografii w Krakowie jest jedyną w Polsce instytucją muzealną poświęconą w całości medium fotograficznemu. Zajmujemy się fotografią ujętą jako fenomen kulturowy, który w istotny sposób określa – już od prawie dwustu lat – ikonosferę nowoczesnego człowieka, przejawiając się w najróżniejszych sferach jego życia: w nauce, mediach, praktykach związanych z upamiętnianiem i dokumentowaniem przeszłości, propagandzie, reklamie i wreszcie – w sztuce. Bez znajomości fotografii, jej historii, specyficznych języków i form eksploatacji nie sposób zrozumieć rzeczywistości, która nas otacza. Stąd istotną rolą Muzeum jest upowszechnianie wiedzy o medium i podnoszenie kompetencji kulturowych w zakresie jego odbioru.