O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Piotr Kułak

Piotr Kułak – absolwent Instytutu Historii Sztuki UW, Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UW. Obecnie pracuje na stanowisku kustosza w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego. Jest autorem wystaw, katalogów i artykułów poświęconych rysunkowi satyrycznemu i karykaturze.