O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Poznaniu – to jedno z najstarszych, największych i najważniejszych muzeów w Polsce. Zbiory obejmują kolekcje sztuki starożytnej, średniowiecznej, sztuki polskiej XVI-XX w., sztuki nowoczesnej oraz sztuki europejskiej od XIV-pocz. XX w.

Na Muzeum Narodowe w Poznaniu składają się Galeria Malarstwa i Rzeźby oraz oddziały: Muzeum Sztuk Użytkowych, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Muzeum Historii Miasta Poznania, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Muzeum Etnograficzne, Pałac w Rogalinie, Zamek w Gołuchowie i Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie.

Wyróżnikiem Galerii Malarstwa i Rzeźby jest kolekcja obrazów Jacka Malczewskiego, zbiór portretów trumiennych oraz arcydzieła malarstwa hiszpańskiego XVII w. z Madonną Różańcową Francisco Zurbarana.

Więcej informacji

Historia Muzeum Narodowego w Poznaniu rozpoczęła się w roku 1857. Wówczas powstało Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim, założone przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W 1894 roku władze pruskie powołały do życia pierwsze muzeum niemieckie – Provinzial Museum in Posen, od roku 1902 noszące nazwę Kaiser Friedrich Museum a od 1904 jego zbiory pokazywane były w nowej, reprezentacyjnej siedzibie. zaprojektowanej został Karla Hinckeldeyna. Do dzisiaj budynek ten, mieszczący obecnie Galerię Malarstwa i Rzeźby, stanowi jeden z ciekawszych przykładów monumentalnej architektury wystawienniczej, z centralnie usytuowanym holem i otaczającymi go salami ekspozycyjnymi.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pruskie muzeum przemianowano w 1919 roku na Muzeum Wielkopolskie – pierwsze w niepodległej Polsce muzeum publiczne. W latach II wojny światowej, władze niemieckie ponownie utworzyły Kaiser Friedrich Museum Posen. W 1950 roku Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu zostało podniesione do rangi Muzeum Narodowego. W 2001 roku udostępnione zostało nowe skrzydło.