O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Karolina Rosiejka

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o sztuce. Adiunkt na wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach których ukończyła studia magisterskie na kierunku historia sztuki, a także absolwentka historii na UAM. Na tej samej uczelni uzyskała stopień doktora. Interesuje się metodologią historii sztuki, sztuką w kontekście społecznym, związkami twórczości artystycznej z dyskursami społecznym, politycznym, naukowym i krytycznym. Badaczka obecności i aktywności kobiet artystek w rzeczywistości świata sztuki, zafascynowana zjawiskami artystycznymi XX wieku. Autorka pracy doktorskiej pt. "Amerykański modernizm w świetle recepcji prac Georgii O’Keeffe".