O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Beata Lejman

Beata Lejman – historyczka sztuki, stypendystka uniwersytetów w Lejdzie i Neapolu, instytucji naukowych w Pradze, Wiedniu i Wolfenbüttel oraz Fundacji Lanckorońskich w Rzymie. Jako kustoszka dyplomowana Muzeum Narodowego we Wrocławiu kierowała projektem Metamorfozy Zamku Książ. Uczestniczy w międzynarodowych programach naukowych Instytutu Herdera w Marburgu i jest stałą współpracowniczką leksykonu artystów świata wydawnictw Saur i de Greuter. Badaczka o bogatym dorobku naukowym i popularyzatorskim, autorka i redaktorka 17 książek oraz kuratorka 20 wystaw muzealnych. Prowadziła stałe rubryki w czasopiśmie „Zabytki/Heritage”, a także założyła i redagowała stronę internetową Stowarzyszenia Historyków Sztuki (www.shs.wroclaw.pl.), dla którego zorganizowała 70 spotkań z przedstawicielami świata kultury oraz konferencje i debaty. Doświadczenia scenograficzne wykorzystała aranżując historyczne wnętrza zamku Książ oraz współtworząc wizualizacje 3D tego monumentu i jego otoczenia w różnych epokach do filmu Książ. Klucz do Śląska (TVP Historia). Swoimi zainteresowaniami dzieli się podczas wykładów uniwersyteckich i otwartych w wielu instytucjach kultury, aktualnie na temat najważniejszych zjawisk w sztuce pozaeuropejskiej.