O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Anita Kozek-Kapuścińska

Radca prawny i historyk sztuki. Prawo i historię sztuki ukończyła na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W ramach programu wymiany studenckiej Erasmus studiowała także na Wydziale Prawa na University of Eastern Finland w Joensuu. Po ukończeniu studiów odbyła roczny kurs prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach radcowskich i adwokackich. Własną działalność gospodarczą prowadzi od listopada 2013 r. Interesuje się szeroko pojętym prawem własności intelektualnej, ochroną danych osobowych oraz prawnymi aspektami sztuki w zakresie działalności artystycznej, obrotu dziełami sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego. Blog, na którym znajdziecie więcej artykułów na temat prawa w kulturze: http://prawochronisztuke.pl