O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Leopold Gottlieb, artysta polski, grupa pięciu, dekadentyzm, młoda polska, niezła sztuka

Leopold Gottlieb

Leopold Gottlieb urodził się 03.06.1879 w Drohobyczu, zmarł 24.04.1934 w Paryżu. Polski malarz, grafik i rysownik, młodszy brat artysty Maurycego Gottlieba. Był jednym z inicjatorów „Grupy Pięciu”.

Gottlieb pochodził z rodziny zasymilowanych Żydów. W latach 1869-1902 studiował w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych. Jego nauczycielami byli m.in. Teodor Axentowicz oraz Jacek Malczewski. W 1903 wyjechał do Monachium.  Odwiedził też Wiedeń, gdzie został członkiem Hagenbundu (austriacka grupa artystyczna). Od 1904 roku był związany z środowiskiem żydowskich artystów i intelektualistów skupionych wokół malarza Samuela Hirszenberga. W 1906 roku wyjechał do Jerozolimy. W Izraelu objął katedrę malarstwa w Szkole Sztuk i Rzemiosła „Bezalel”.

Gottlieb przez lata rozwijał swój styl. W jego dziełach można odnaleźć zarówno wpływy secesji jak i realizmu.