Wytyczne dla Autorów

1. Przesyłane teksty powinny być wynikiem oryginalnej twórczości autora, nie publikowane wcześniej. Jeśli tekst był publikowany autor powinien przekazać taką informację redakcji.

2. Przed przysłaniem artykułu redakcji portalu, tekst powinien być wstępnie sczytany przez autora pod kątem typowych błędów – interpunkcja, literówki itp.

3. Przesłany tekst powinien mieć min. 8 000 znaków ze spacjami.

4. Cytowane fragmenty książek, podręczników, artykułów itp. wymagają podania przypisu do odpowiedniej pozycji bibliograficznej.
Stosujemy notację łacińską przypisów: więcej na temat jak to zrobić.

5. Autor proszony jest o umieszczanie przypisów nie w formie standardowych przypisów zwykle dodawanych w .doc’u, ale w nawiasie kwadratowym w miejscu gdzie ma znajdować się przypis (1. Przypis), a na końcu artykułu zbiorczo w formie:
(1.) Przypis.
(2.) Przypis.

6. W bibliografii do artykułu powinny znaleźć się co najmniej 3/4 pozycje książkowe, a sama bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie wg nazwiska.
Zaczynamy od nazwiska potem inicjał imienia.

7. Autor w osobnym dokumencie powinien załączyć spis ilustracji w następującej formie:
Imię Nazwisko autora, Tytuł, data powstania, technika, wymiary dzieła, lokalizację (gdzie obecnie znajduje się dane dzieło) + link do przykładowej wersji dzieła

8. Autor w osobnych plikach powinien załączyć treść noty biograficznej, która umieszczona zostanie w stopce autorskiej oraz jedną fotografię.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania poprawek i skrótów artykułu.

10. Każdy artykuł przesłany do redakcji jest poddawany ocenie redakcji, która zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania artykułu do publikacji. W niektórych przypadkach po uwzględnieniu przez autora sugerowanych poprawek, artykuł może być poddany ponownej ocenie.

11. Autor upoważnia Fundację do wykorzystania artykułu, udzielając jej do tego niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wszelkich znanych w momencie przekazania tekstu polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W przypadku zawarcia osobnej umowy z autorem (np. umowy o dzieło), obowiązują warunki współpracy określone w umowie.
Redakcja portalu
NiezlaSztuka.net