Wytyczne dla Autorów

1. Przesyłane teksty powinny być wynikiem oryginalnej twórczości autora.

2. Teksty nie powinny być wcześniej publikowane. Jeśli tekst był już publikowany, autor/ka musi poinformować o tym redakcję.

3. Przed przysłaniem artykułu tekst powinien zostać sprawdzony przez autora/autorkę pod kątem błędów merytorycznych oraz językowych (interpunkcja, gramatyka, literówki itp.)

4. Tekst powinien mieć min. 8 000 znaków ze spacjami.

5. Cytowane fragmenty wymagają podania przypisu do odpowiedniej pozycji bibliograficznej.
Stosujemy notację łacińską przypisów: więcej na temat jak to zrobić.

6. Przypisy powinny zostać umieszczone w nawiasach. Proszę nie stosować standardowych przypisów wordowskich. W miejscu, w którym ma się znaleźć przypis, należy napisać numer przypisu w nawiasie np. (1.), a na końcu artykułu wypisać przypisy w formie listy:

(1.) Przypis.
(2.) Przypis.

7. Stosujemy oryginalny zapis imion artystów, t.j. Gustav Klimt, nie Gustaw Klimt, Edvard Munch, nie Edward Munch.

8. W bibliografii do artykułu powinny znaleźć się w większości pozycje książkowe, a sama bibliografia powinna zostać ułożona alfabetycznie wg nazwiska. Zaczynamy od nazwiska, a następnie podajemy inicjał imienia.

9. Autor/ka w osobnym dokumencie powinien/powinna załączyć spis ilustracji w następującej formie:
Imię Nazwisko autora, Tytuł, data powstania, technika, wymiary dzieła, lokalizację (gdzie obecnie znajduje się dane dzieło) + link do przykładowej wersji dzieła

10. Autor/ka w osobnych plikach powinien/powinna przesłać krótką notę biograficzną oraz jedno zdjęcie. Materiały zostaną wykorzystane w stopce autorskiej.

11. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerencji w tekst artykułów, dokonywania poprawek etc.

12. Każdy przesłany artykuł jest poddawany ocenie redakcji, która zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania tekstu do publikacji. W niektórych przypadkach, po uwzględnieniu przez autora/autorkę sugerowanych poprawek, artykuł może być poddany ponownej ocenie.

13. Autor/ka upoważnia Fundację do wykorzystania artykułu, udzielając jej do tego niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, na wszelkich znanych w momencie przekazania tekstu polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W przypadku zawarcia osobnej umowy z autorem (np. umowy o dzieło), obowiązują warunki współpracy określone w umowie.

Redakcja portalu
NiezlaSztuka.net