O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Projekt Niezła Sztuka z wizytą, czyli wirtualne spotkania z łódzkimi artystami to cykl naszych wywiadów z trójką młodych, zdolnych ludzi, którzy reprezentują różne dziedziny sztuki: malarstwo, ilustracja, formy papierowe. Ich zestawienie pokazuje jak różny jest ich warsztat i odmienne podejście do sztuki. W projekcie wzięli udział artyści z różnych dziedzin: Agnieszka Andruszkiewicz (absolwentka Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, doktor krakowskiej ASP, formy papierowe), Tomasz Zjawiony (absolwent ASP w Łodzi, malarz) oraz Bartosz Kosowski (absolwent ASP w Łodzi, ilustracja). Zapraszamy do lektury ciekawych wywiadów!


Projekt Niezła Sztuka z wizytą – czyli wirtualne spotkania z łódzkimi artystami został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Lodz, logotyp, łódź kreuje, niezła sztuka