O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Cykl prezentuje artykuły o wybranych dzie­ła­ch sztu­ki z kolek­cji Krzysztofa Musiała, która jest obecnie eksponowana w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Każdy artykuł to ciekawa opowieść o twórcy i dziele, pełna ciekawostek i mało znanych faktów. Zapraszamy do lektury!