Fundacja JOMIul. Szeroka 5

95-073 Ustronie

http://jomi.org.pl/

Fundacja JOMI to organizacja pozarządowa założona w styczniu 2016 roku w Łodzi. Fundatorami jest małżeństwo Jolanta i Michał Królikowscy. Zajmują się wsparciem dzieci w kraju i za granicą. Jak sami mówią:

„Pomagamy bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie czy przynależność narodową. Regularne pobyty w Afryce Zachodniej pokazały i uświadomiły nam trudy życia jej mieszkańców, a przede wszystkim dzieci. Brak służby zdrowia, brak pomocy społecznej, brak dostępu do edukacji spowodowały decyzję o powołaniu do życia własnej fundacji, która zwiększy efektywność i trwałość naszego działania. Chcemy zachęcić do ofiarności i wspierania naszych skromnych projektów pomocy, konkretnie tam, gdzie jest naprawdę potrzebna. Udzielenia pomocy mieszkańcom Afryki jak i mieszkańcom naszego kraju będącym w potrzebie”.