O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

Muzeum usytuowane jest w parku zamkowym, gdzie zachował się fragment fosy. Obecnie obejmuje zamek - pełniący funkcję muzeum wnętrz, basztę - gdzie urządzono wystawę dotyczącą dziejów miasta, oficynę z ekspozycją etnograficzną i spichlerz będący miejscem wystaw czasowych. Instytucja kojarzona jest z postacią Halszki z Ostroga zwanej Czarną Księżniczką oraz z kolekcjami ikon i malarstwa współczesnego na desce. Od kilkunastu miesięcy powstaje jest nowa kolekcja – fajansowych figur z Pacykowa. Muzeum swoimi działaniami wystawienniczymi, edukacyjnymi i wydawniczymi wzmacnia lokalną tożsamość i dba o dziedzictwo.