O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Urszula Makowska

Historyk sztuki, pracuje w zespole autorsko-redakcyjnym Słownika artystów polskich i obcych w Polsce działających w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Zajmuje się głównie sztuką polską XIX i pierwszej połowy XX wieku, a zwłaszcza jej marginesami i pograniczami. Ogłosiła artykuły w tomach pokonferencyjnych i czasopismach ( „Ikonotheka”, „LiteRacje”, „Konteksty”, „Teksty Drugie”, „Rocznik Komparatystyczny”).