O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Sylwia Chutnik

Pisarka, felietonistka, działaczka społeczna. Doktorantka Instytutu Kultury Polskiej UW. Laureatka Paszportu Polityki 2008, trzykrotnie nominowana do nagrody Nike.