O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Rafał Szwedowicz

Duchowny prawosławny, bloger (rafalszwedowicz.blogspot.com), historyk sztuki, filozof i teolog. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także historię sztuki i kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentem L'Ecole de Théologie Saint-Hilaire-de-Poitiers w Bois-Aubry w zakresie teologii prawosławnej. Odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim (teologia patrystyczna). Zajmuje się patrologią, teologią prawosławną i katolicką, kulturą bizantyjską, ikonografią cerkiewną, mediawistyką i współczesną kulturą wizualną. Interesuje się literaturą i filozofią rosyjską oraz kinem francuskim.