O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Nike Farida

Polska pisarka mieszkającą w Londynie. Wydała bestsellerową Pannę Młodą o dorastaniu w postkolonialnej Libii, w cieniu rodzącego się terroryzmu. Autorka porusza się wokół fundamentalnej obecnie kwestii cywilizacyjnej w jakiej żyjemy, w splocie bogactwa i udręki świata kultury trzech podstawowych religii monoteistycznych. W marcu 2016 roku ukaże się powieść „Żona”, kontynuacja libijskiej trylogii. Jest historykiem sztuki, przygotowuje doktorat na temat roli Muzy w twórczości znanych malarzy.