O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Michał Myśliński

Historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2001 roku zatrudniony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (od 2021 w Pracowni Rzemiosła Artystycznego i Designu). Autor monografii z zakresu wzornictwa polskiej biżuterii i rzemiosła artystycznego oraz licznych artykułów poświęconych przede wszystkim zagadnieniom polskiego i krakowskiego złotnictwa oraz kultury materialnej XIX-XX wieku.