O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Michał Haake

Historyk sztuki, dr hab. prof. UAM, pracownik Instytutu Historii Sztuki UAM, zajmuje się dziejami malarstwa i metodologią historii sztuki. Autor książek Portret w malarstwie polskim u progu nowoczesności oraz Figuralizm Aleksandra Gierymskiego.