O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Magdalena Kołtunowicz

Historyk sztuki, kulturoznawca, muzealnik. Kuratorka wystaw i kustosz w Dziale Sztuki Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.