O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Łukasz Rozmarynowski

Absolwent historii sztuki i matematyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą związkom sztuki polskiej i nauki w XX wieku. Autor artykułów naukowych, stypendysta, realizuje granty badawcze. Kierownik Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie.