O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Justyna Napiórkowska

Dr nauk społecznych, historyk sztuki i europeista. Dyrektor artystyczny Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej (www.napiorkowska.pl) w Warszawie i Brukseli. Autorka nagrodzonego bloga O sztuce (www.osztuce.napiorkowska.pl). Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi prelekcje na temat sztuki m.in. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w Komisji Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim. Obroniła doktorat na temat międzynarodowego rynku sztuki. Wcześniej ukończyła studia na Uniwersytecie Florenckim oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Była stypendystką Institut de Sciences Politiques w Paryżu, gdzie kształciła się w zakresie międzynarodowych stosunków kulturalnych. Ukończyła program poświęcony sztuce nowoczesnej na Oksfordzie. W 2015 roku została wyróżniona tytułem Polak Roku w Belgii w dziedzinie kultury i nauki. Zostałam także odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za promocję sztuki polskiej.