O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Anna Dzierżyc-Horniak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, historyczka sztuki. Specjalizuje się w sztuce współczesnej, w szczególności w sztuce polskiej lat 60-80. XX wieku. Lubi pisać o twórczości artystek. Członkini Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata (PISnSŚ). Autorka monografii „Kartki zapisane gestem. Twórczość malarska Marii Stangret-Kantor w latach 1957-2005” (2005) oraz „Początki są zawsze najważniejsze… Geneza i działalność Galerii Foksal. Teksty programowe, wystawy, wydarzenia, artyści, 1956-1970” (2019). Publikowała m.in. w „Sztuce i Dokumentacji”, „Art of the Orient”, „Art Inquiry. Recherches sur les arts”, „Rocznikach Humanistycznych”, „Pamiętniku Sztuk Pięknych”, a także w wielu wydawnictwach zbiorowych.