O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Agata Wójcik

Agata Wójcik – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wykłada historię designu i projektowania graficznego. Autorka książki „Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana” (Kraków 2022). Zajmuje się historią polskiego designu, zwłaszcza architekturą wnętrz i meblarstwem początku XX wieku.