O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Józef simmler

Józef Simmler

Józef Simmler urodził się 14 marca 1823 roku w Warszawie, zmarł tamże w 1 marca 1868 roku . Malarz oraz współtwórca Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Już po pierwszym roku studiów za swoje osiągnięcia w dziedzinie sztuki otrzymał srebrny medal. Tworzył głównie obrazy historyczne, religijne oraz portrety.

Simmler pochodził z zamożnej, mieszczańskiej rodziny. W 1841 wyjechał na studia do Drezna, a następnie przeniósł się do Monachium. W 1845 wrócił do polskiej stolicy, gdzie kontynuował edukację artystyczną. Później wyjechał do Paryża. We Francji uczył się u Paula Delaroche’a, który znacząco wpłynął na styl Simmlera. Prawdopodobnie to dzięki niemu polski artysta zainteresował się malarstwem historycznym. Wpływ Delaroche’a widoczny jest m.in. w najbardziej znanym obrazie Simmlera, czyli Śmierci Barbary Radziwiłłówny z 1860 rokuTo właśnie dzięki temu dziełu malarz został okrzyknięty „romantykiem-historykiem”.  Twórczość Simmlera szybko znalazła wielu miłośników. Artysta cieszył się uznaniem, szczególną popularność przyniosły mu tworzone przez niego portrety. Ceniono jego perfekcję i dbałość o szczegóły.