O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Gertrude Käsebier, Auguste Rodin, atelier artysty, niezła sztuka

Auguste Rodin

Auguste Rodin był francuskim rzeźbiarzem, prekursorem nowoczesnego rzeźbiarstwa. W swojej twórczości łączył elementy impresjonizmu i symbolizmu.
Urodził się 12 listopada 1840 w Paryżu, a zmarł 17 listopada 1917 w Meudon. Pierwsze zainteresowanie Rodina sztuką pojawiło się w wieku dziesięciu lat. Jego fascynacja rzeźbą narodziła się pięć lat później. Początkowo jego nauczycielem był Antoine-Louis Barye. Rodin próbował także podjąć studia na paryskiej École des Beaux-Arts, jednak trzykrotnie nie przeszedł egzaminów wstępnych. Jego sztuka bardzo kłóciła się z tym, co akademickie, przez co nie spodobał się komisji. Ostatecznie rozpoczął naukę w École Spéciale de Dessin et d’Architecture, kształcącej rzemieślników w zakresie tworzenia dekoracyjnych rzeźbień.
Artysta przeżył prawdziwy wstrząs, gdy zmarła jego siostra. Zwrócił się wówczas ku religii i postanowił wstąpić do zakonu, w którym spędził rok.
W wieku dwudziestu czterech lat rozpoczął współpracę z rzeźbiarzem Carrier-Belleusem, która miała dać mu perspektywy na dalszy rozwój. Stworzył pierwszy portret Mężczyzna ze złamanym nosem, którą zgłosił na paryski salon, jednak została odrzucona ze względu na jej nieregularność. W tym samym roku poznaje Rose Beuret, która stała się jego towarzyszką życia. Po zakończeniu szkoły Rodin wyjechał do Belgii. Tam odkrył swoje zainteresowania w rzeźbie – fragmentaryczność oraz siłę gestu.
W 1875 roku artysta wyjechał do Włoch, gdzie zetknął się z pracami Michała Anioła. Przeżył wówczas ogromną fascynację non finito, które miało stać się nieodzownym elementem jego prac.
Dwa lata później Rodin wystawił swoje przełomowe dzieło Wiek Spiżu najpierw w Brukseli, a następnie na paryskim Salonie. Rzeźba wydała się tak dalece doskonała, że krytycy oskarżali go o posłużenie się odlewem żywego człowieka, co wywołało ogromne kontrowersje. Oskarżenia wycofano po oficjalnym liście do dyrektora Administracji Sztuk Pięknych, w którym kilkunastu młodych artystów wstawiło się za Rodinem, że był on zdolny do wykonania rzeźby bez oszustwa. Dzięki Wiekowi Spiżu zamówiono u Rodina projekt drzwi do przyszłego Muzeum Sztuk Zdobniczych. Początkuje to proces pracy nad projektem Bram Piekieł, których Rodin nigdy nie ukończy.
W 1883 poznał Camille Claudel, z którym połączyła go wyjątkowa, ale burzliwa relacja. Kobieta była jego modelką, współpracowniczką oraz kochanką. Ich relacja zakończyła się niezwykle dramatycznie w 1898 roku. Przez czas tej relacji Rodin nie rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką, Rose Beuret, z którą ożenił się krótko przed śmiercią, w 1917 roku.