Ogrody Józefa Mehoffera

Mecenasem artykułu jest: „Ta terasa, która służy obecnie jako maleńkie obserwatorium, prawie w całości przeze mnie usypana, jeszcze przed kilku laty była skromnym, nieforemnym stokiem. Dziękuję Bogu, za ten własny skraweczek ziemi, który mi daje kontakt z naturą, niezbędny dla twórczej wyobraźni1”. Tak oto Józef Mehoffer pisał w jednym z listów do żony, wyrażając swą … Czytaj dalej Ogrody Józefa Mehoffera