Artur Grottger – wizjoner i romantyczny kochanek

Krótkie, acz burzliwe i intensywne życie Artura Grottgera (1837–1867) przypadło na trudne dla Polaków czasy niewoli, powstania styczniowego i represji zaborców. Z drugiej strony były to czasy późnego biedermeieru i akademizmu, narodzin francuskiego impresjonizmu, ścierania się i współistnienia idei romantyzmu i pozytywizmu – wszystko to odnajdziemy w jego sztuce komentującej problemy współczesności w sposób bardzo … Czytaj dalej Artur Grottger – wizjoner i romantyczny kochanek