O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Luca Motolese / Akira ZakamotoLuca Motolese Akira Zakamoto

Luca Motolese, wło­ski malarz ukry­wa­ją­cy się pod pseu­do­ni­mem Akira Zakamoto uro­dził się w Turynie, we Włoszech w 1974 roku. Artysta miesz­ka i two­rzy pomię­dzy Mediolanem a Turynem. Uprawia malar­stwo szta­lu­go­we i stre­et-art. Ukończył stu­dia na wydzia­le Sztuki, Filmu i Teatru w Turynie oraz na Uniwersytecie w Grenoble. Oprócz malar­stwa zaj­mu­je się rów­nież reży­se­rią i sce­no­gra­fią. Jego pra­ce dru­ko­wa­ne były w wie­lu gaze­tach i cza­so­pi­smach artystycznych.

Galeria

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese


Street-art

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese

Akira Zakamoto Luca Motolese


www
tum­blr

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *ns-wspieram-post

Spodobał Ci się artykuł? Wesprzyj nas »