Dzieci Wyspiańskiego

Malowane polskie dzieci są najczęściej smutne, przygnębione, strapione, zasępione, nieszczęśliwe lub przynajmniej głęboko zamyślone.1 Trudno się dziwić, wielogodzinne pozowanie, zmuszające dziecko do pozostawania bez ruchu, jest sprzeczne z dziecięcą naturą. Dzieci są uparte, energiczne, niecierpliwe i ciekawe świata. Stanisław Wyspiański uchwycił na portretach nie tylko naturalną urodę ale i temperament dziecka. Wykonane swobodnie, bez natrętnej perfekcji, wizerunki ukochanych pociech artysty, Helenki, Mietka i Stasia, dziś podziwiać można w największych polskich muzeach.

Czytaj dalej


  1. W. Łysiak, Malarstwo biało-czerwone, t. 2., Warszawa 2013, s. 58.