Jan Rembowski, naśladowca Wyspiańskiego czy artysta osobny?

„Jaś był to chłopak żywy, wesoły i wymowny. Wielkolud ten o płowej czuprynie w siedemnastym roku życia przerósł wzrostem wszystkich uczniów i czeladników. Była to jasno płonąca, długa świeca! Dowcipny, zręczny, pogodny – łatwo dał się polubić każdemu. Choć był usposobienia zawadiackiego, awanturniczego – sam prędko wybaczał krzywdy i umiał przystosować się do otoczenia1”.

Jan Rembowski, Autoportret z koszem owoców na tle morza

Jan Rembowski Autoportret z koszem owoców na tle morza  |  1918
pastel, karton, 68 × 96,5 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie

Czytaj dalej


  1. Józef Gardecki, Było nas trzech, wyd. 3, Warszawa 1946, s. 66.